Przetwarzamy Twoje dane osobowe wskazane w formularzu powyżej. Administratorem danych osobowych jest F-ENERLOG Marcin Fidler, AGRESTOWA, 6, 64-500 KĘPA, NIP: 787-192-09-54, e- mail: marcin.fidler@wp.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług i umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia trwania umowy o świadczenie usług z Administratorem oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia zawarcia umowy. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, firmom świadczącym usługi kurierskie.